Esculturas Sisín

"Mujer de brazos cruzados "
Escultura en piedra
(65 x 17 x 28)

Galería de Esculturas Sisín

Escultores cántabros actuales

Escultores españoles

Esculturas en madera // Esculturas en piedra

Exposición de esculturas en Cantabria