Esculturas Sisín

"Narcisismo"
Escultura en piedra
(40 x 23 x 20)

Galería de Esculturas Sisín

Escultores cántabros actuales

Escultores españoles

Esculturas en madera // Esculturas en piedra

Exposición de esculturas en Cantabria