Esculturas Sisín

"Camisas abrazadas"
Escultura en madera
(95 x 28 x 12)

Galería de Esculturas Sisín

Escultores cántabros actuales

Escultores españoles

Esculturas en madera // Esculturas en piedra

Exposición de esculturas en Cantabria